Orgány spoločnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z.

Zhromaždenie - najvyšší orgán spoločenstva, skladá sa zo všetkých členov spoločenstva.

Výbor - výkonný a štatutárny orgán spoločenstva.
Predseda - PhDr.Alžbeta Ožvaldová
Členovia  - Ľudovít Csóka 
                  Foglszinger Attila 
                  Mgr. Marián Haško 
                  Viliam Nagy
                  


Dozorná rada - kontrolný orgán spoločenstva.

Predseda - Klára Fehérviziová
Členovia -  Klára Takács
                  Ing. Mária Hašková