Orgány spoločnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z.

Zhromaždenie - najvyšší orgán spoločenstva, skladá sa zo všetkých členov spoločenstva.

Výbor - výkonný a štatutárny orgán spoločenstva.
Predseda - Ing. Viliam Nagy
Podpredseda  - Elza Nagy 
Členovia  - Ľudovít Csóka 
                  Juraj Csóka 
                  Mgr. Marián Haško 
                  Jozef Marko
                  Hermína Nagyová


Dozorná rada - kontrolný orgán spoločenstva.

Predseda - Viliam Fukári
Členovia -  Klára Takács
                  Ing. Mária Hašková