Vitajte na stránkach Združenia urbárnikov, pozemkového spoločenstva Bratislava - Podunajské Biskupice

Združenie bolo založené v roku 1996 zmluvou o založení pozemkového spoločenstva.                            
Je registrované na OU Bratislava, Pozemkový a lesný odbor pod reg. č. 1/96-BAII.
Aktuálne eviduje cca 270 podielnikov, ktorí vlastnia parcely o rozlohe  38,83 ha,
ktoré sú evidované na LV 4316 a 6637.                                    

Predseda združenia: Ing. Viliam Nagy

Oznamy spoločenstva

  • Valné zhromaždenie 11.03.2016 Dňa 11. marca 2016 o 15.00 hod. sa v DK Vetvár Pod. Biskupicich koná Valné zhromaždenie. Pozvánky boli zaslané poštou.
    9. 2. 2016, 12:18 zverejnil používateľ hermína nagyová
  • Združenie urbárnikov Podunajské Biskupie má nové logo. Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Bratislava - Podunajské biskupice má nové logo. Design loga bol spracovaný zadarmo spoločnosťou lee.sk s.r.o. a obrázok poskytol ST. Nicholas center
    14. 11. 2014, 3:03 zverejnil používateľ Lukas Kisza
  • Spustenie webovej stránky Bola spustená webová stránka www.urbarpb.sk. Stránku realizovala spoločnosť www.lee.sk
    31. 12. 2014, 3:51 zverejnil používateľ Lukas Kisza
Zobrazujú sa príspevky 1 - 3 zo stránky 3. Zobraziť ďalšie »