Vitajte na stránkach Združenia urbárnikov, pozemkového spoločenstva Bratislava - Podunajské Biskupice

Združenie bolo založené v roku 1996 zmluvou o založení pozemkového spoločenstva.                            
Je registrované na OU Bratislava, Pozemkový a lesný odbor pod reg. č. 1/96-BAII.
Aktuálne eviduje cca 270 podielnikov, ktorí vlastnia parcely o rozlohe  38,83 ha,
ktoré sú evidované na LV 4316 a 6637.                                    

Predseda združenia: PhDr. Alžbeta Ožvaldová

Oznamy spoločenstva

 • Valné zhromaždenie. 11.02.2020
  5. 2. 2020, 13:41 zverejnil používateľ Lukas Kisza
 • Mimoriadné valné zhromaždenie
  9. 10. 2019, 13:56 zverejnil používateľ Lukas Kisza
 • Valné zhromaždenie Dňa 29. marca  2019 piatok o 15.00 hod. sa v DK Vetvár Pod. Biskupiciach bude konať valné zhromaždenie. 
  11. 3. 2019, 11:53 zverejnil používateľ Lukas Kisza
 • Združenie urbárnikov Podunajské Biskupie má nové logo. Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Bratislava - Podunajské biskupice má nové logo. Design loga bol spracovaný zadarmo spoločnosťou lee.sk s.r.o. a obrázok poskytol ST. Nicholas center
  14. 11. 2014, 3:03 zverejnil používateľ Lukas Kisza
 • Spustenie webovej stránky Bola spustená webová stránka www.urbarpb.sk. Stránku realizovala spoločnosť www.lee.sk
  31. 12. 2014, 3:51 zverejnil používateľ Lukas Kisza
Zobrazujú sa príspevky 1 - 5 zo stránky 5. Zobraziť ďalšie »